נגישות לתמונות ב Microsoft Word

בכדי לאפשר לכל סוגי תוכנות לסיוע בהקראה לזהות את תכליתה של תמונה מומלץ לפעול בהתאם למדריכים שנכתבו ע"י מרכז התמיכה והעזרה של Microsoft בקישורים הבאים

הוספת טקסט חלופי לתמונות ולאובייקטים גראפיים

הוספת טקסט חלופי לתמונות באמצעות תיבת הדו שיח "טקסט חלופי" תאפשר למשתמשי תוכנות קוראות מסך הנעזרים בניווט באמצעות המקלדת לזהות את התמונה ואת הטקסט החלופי שניתן לה.

הוספת  כיתוב לתמונה

הוספת כיתוב לתמונה תאפשר למשתמשי תוכנות לסיוע בהקראה כגון עבודה עם NVDA בעת עבודה עם עכבר לרחף מעל התמונה עם סמן העכבר ולקבל עבורה את הטקסט החלופי.

הגדרת תמונה כסימן מים

תמונות אווירה וקישוט או תמונות שאינן מעבירות מידע חשוב שאינו מצוין בגוף הטקסט – אותם ניתן להגדיר כסימן מים. באופן זה, טכנולוגיות סיוע לא יזהו את התמונה והתמונה לא תהפוך להיות חלק מהניווט באמצעות מקלדת.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10.05.2016