נגישות ושימושיות בפיתוח אפליקציות סלולר

כללי שימושיות רבים תואמים לכללי נגישות ולמעשה שימושיות ונגישות עשויים להשלים האחד את השני. כללי השימושיות מתמקדים יותר בחוויה החושית (בעיקר הוויזואלית) בעוד שכללי הנגישות מתייחסים לזיהוי ע"י תוכנה של מרכיבי ממשק המשתמש באמצעות מתן חלופה טקסטואלית לאלמנטים ויזואליים ומתן אפשרות לניווט לוגי ואינטואיטיבי באמצעות מחוות מגע או טכנולוגיות סיוע מסוג תחליפי מקלדת, מתגים וטכנולוגיות מסייעות נוספות. כלומר, הניווט בממשק המשתמש של אפליקציית סלולר צריך להיות בהתאם לסדר הרכיבים המוצגים על המסך.

מאמר זה מבוסס על מדריך מקיף של יחידת המחקר של גוגל באתר Think With Google שנקרא Principles of Mobile App Design: Engage Users and Drive Conversions.

חלק זה יסקור את העקרונות בפיתוח אפליקציות סלולר המובאים במדריך תוך שילוב עקרונות, הנחיות והמלצות בהנגשת אפליקציות סלולר לאנשים עם מוגבלות ממקורות מידע נוספים לרבות מסמכי הנחיות וקריטריונים בתחום הנגשת אפליקציות סלולר וממשקי משתמש בהתאם לצורך. המטרה בחלק זה היא לנסות לעשות אינטגרציה בין כללי הנגישות והשימושיות תוך התייחסות להיבטים שונים ונרחבים בתחומים אלו.

רשימת הפרקים

 

עודכן בתאריך 21.04.2016 ע"י אילנה בניש