תוכנה להקראת מצגות PowerTalk

תוכנה המאפשרת להקריא מצגות באופן אוטומטי.

כאשר פותחים את התוכנה, נפתח סייר לאיתור קבצים. יש לאתר את המצגת המבוקשת ולפתוח אותה. התוכנה תפעיל את המצגת במצב show ותקריא את תוכן המצגת. ההקראה תלויה בקיומם של מנועי דיבור במחשב בשפת המצגת. כדי שהמצגת תוקרא יש להגדיר את מנועי הדיבור בלוח הבקרה במערכת ההפעלה.

לאתר התוכנה