נגישות לתרשימים ב Microsoft Excelעם NVDA

רבים תוהים איך להנגיש תרשימים באקסל. אז יש לי הפתעה בשבילכם – החייבים בביצוע התאמות נגישות. אתם לא צריכים לעבוד קשה מידי בכל הנוגע לתרשימים סטנדרטיים של אקסל אותם ניתן להוסיף  מגלריית סגנונות התרשימים.

כאשר מוסיפים תרשים לאקסל, התרשים לכשעצמו הוא תרשים מבוסס טקסט חי וטקסט חלופי שכן הוא שואב את הנתונים מהטבלה בה הוצבו. כך שניתן לנווט בו עם קורא מסך – כך לפחות עם NVDA ומספר תוכנות קוראות סך נוספות.

הליך הנגשת תרשימים ב Microsoft Excel פשוטה מאוד מאחר והתרשימים הנוצרים בחוברות עבודה של אקסל הם תרשימים חיים הניזונים מהנתונים הנמצאים בטבלאות שבחוברות העבודה.

כאשר משתמש מקלדת עם וללא קורא מסך מגיע לאזור תרשים הוא יוכל לנווט בו עם מקשי החיצים במקלדת. במקרים בהם מדובר במשתמשי תוכנות קוראות מסך – נתוני התרשים יוקראו עם התקדמות הניווט בתרשים.

שלבים בהוספת תרשים

  1. סימון טווח הנתונים בטבלה ממנו מעוניינים ליצור תרשים

בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים, יש לבחור  בתרשים מתוך גלריית התרשימים או בתרשים מוכן מראש מתוך קבוצת האייקונים בקבוצה תרשים המייצגים סוגים נפוצים של  תרשימים

תמונה: רצועת הכלים להוספת תרשים ב Microsoft Excel

הוספת תרשים מרצועת הכלים ב Microsoft Excel

תמונה: בחירת תרשים מגלריית התרשימים ב Microsoft Excel

יצירת תרשים מתוך גלריית התרשימים ב Microsoft Excel 2010 - 2016

זהו, התרשים מוכן להקראה באמצעות חלק מתוכנות קוראות מסך.

הערה: מרבית התרשימים ניתנים להקראה באמצעות תוכנות קוראות מסך אך ייתכנו תרשימים מורכבים שהקראתם תהייה קשה להבנה ו/או בלתי אפשרית לחלק ממשתמשי תוכנות קוראות מסך.

דוגמה להקראת תרשים עם NVDA

תחילה תוקרא  כותרת התרשים  Chart Title – מספר עובדים בשנים  –  2015 – 2016

לאחר מכן תציין NVDA את מספר סדרות הנתונים בתרשים (בהתאם למס' העמודות בטבלה בהם הוגדרו הצירים).

There are total 2 series in this chart, series 1 מספר עובדים 2015, series 2 מס' עובדים 2016

חץ תחתון

מספר עובדים 2015 series 1 of 2

מכאן ניתן לנווט עם מקשי החיצים בין  הרכיבים השונים של התרשים

אם בתרשים יש יותר מסדרת נתונים אחת – למשל מספר עובדים בשנת 2015  וסדרת נתונים של מספר עובדים בשנת 2016– בניהם ניתן לנווט עם מקשי החיצים העליון והתחתון. ברגע  שמגיעים לקטגוריה המבוקשת, באמצעות  מקש חץ ימני ניתן לנווט בתרשים עצמו – לעבור בין הנתונים.

NVDA תקריא את התאים ועבור כל תא תציין אם הוא אזור ריק ללא נתונים או אם הוא אזור עם נתונים –  ציון מספר הנתון ושיוכו לציר ה X.

לדוגמה

לחיצה על חץ שמאלי תקריא

  • Category : value None column 16 of 16
  • Category : value None column 15 of 16
  • Category : value None column 14 of 16
  • Category : value None column 13 of 16
  • Category דצמבר: value 650.0 column 12 of 16

כלומר בחודש דצמבר היו 650 עובדים

  • Category נובמבר: value 600.0 column 11 of 16

כלומר בחודש נובמבר 2015 היו 600 עובדים

וכך הלאה

במידה ומעוניינים לעבור לסדרת הנתונים הבאה בתרשים – עובדים בשנת 2016 ניתן להשתמש במקש החץ העליון או התחתון ולחזור על תהליך הקראת הנתונים כפי שתואר להעי"ל.

אין ספק שהשילוב בין ההנגשה הטבעית של מיקרוסופט אקסל לפיתוח של קהילת המפתחים של NVDA הביאה לתוצאה מרשימה ביותר.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 11.09.2016