05 מקשי קיצור נפוצים בשימוש בתוכנה קוראת המסך NVDA

הקדמה

מסמך זה מספק רשימה של מקשי קיצור נפוצים בשימוש עם התוכנה קוראת המסך NVDA לרשימת מקשי הקיצור המלאה יש לעיין במדריך המשתמש של NVDA הניתן לקריאה דרך תפריט עזרה ובחירה ב User Guide . מדריך המשתמש לרבות פקודות מקלדת עשויים להשתנות מבחינת המיקום במדריך המשתמש. בנוסף, ייתכן כי פקודות מקלדת נוספות יתווספו מגרסה לגרסה. חשוב לציין כי פקודות המקלדת הבסיסיות לתפעול התוכנה קוראת המסך NVDA נשארים יציבים לאורך הגרסאות השונות.

פקודות בסיסיות של NVDA

 • הפעלת NVDA: Ctrl+Alt+N
 • יציאה מ NVDA: מקש NVDA + Q
שם הפקודה מקש הקיצור תיאור
הפסק דיבור Control עוצר את הדיבור מיידית.
השהיית דיבור Shift משהה את הדיבור. לחיצה נוספת על Shift תמשיך את הדיבור מאותה הנקודה שהופסקה.

זמינות תכונה זו תלויה בתמיכה של הסינתיסייזר.

הצגת תפריט NVDA מקש NVDA+N מציג את תפריט NVDA כדי לאפשר גישה לאפשרויות השונות.
הפעלה / כיבוי של מצב דיבור מקש NVDA+s משנה את מצב הדיבור בין דיבור, צפצוף וללא דיבור.

תכונה זו מאפשרת לעבור בין מצב דיבור למצב של חיווי באמצעות צלילים בלבד.

הפעלה / כיבוי של עזרה עבור מקש NVDA+1 לחיצה על צירוף מקשים זה יכריז על שמות המקשים בהם יבחר המשתמש ואת מקשי הקיצור של NVDA הקשורים אליהם.

כניסה למצב זה מאפשרת למשל לתרגל את השימוש במקשי המקלדת. כאשר נמצאים במצב זה לא ניתן להקליד או לנווט ברחבי מערכת ההפעלה או יישום בו פועלים אלא רק לשמוע את צירופי המקשים ולקבל אודתם מידע ביחס לתפקיד מקשי הקיצור במידה וזמינים.

יציאה מ NVDA מקש NVDA+Q יציאה מתוכנת NVDA
מעבר למקש הבא מקש NVDA+F2 מעביר את NVDA למקש ברירת המחדל הבא ביישום הפעיל גם אם מדובר במקש ייעודי של NVDA.

דיווח על מצב המערכת

שם הפקודה מקש הקיצור תיאור
דיווח על הפוקוס הנוכחי מקש NVDA+TAB מדווח על האובייקט או מקש / כפתור הפעולה שנמצא בפוקוס. לחיצה כפולה על Tab תאיית את שם האובייקט שהפוקוס נמצא עליו.
מדווח על הכותרת מקש NVDA+T מדווח על כותרת החלון הפעיל. לחיצה כפולה על מקש ה T תאיית את שם הכותרת אות אחר אות.
קריאת החלון הפעיל מקש NVDA+B מקריא את כל כפתורי השליטה בחלון הפעיל. תכונה זו שימושית בעת עבודה בתיבות דו שיח.

ניווט באמצעות סמן המערכת

שם הפקודה מקש הקיצור תיאור
הקרא הכול מקש NVDA + חץ תחתון מתחיל את ההקראה מהמיקום בו נמצא סמן המערכת ואילך.
הקראת השורה הנוכחית מקש NVDA + חץ עליון מקריא את השורה הנוכחית בה ממוקם סמן המערכת. לחיצה כפולה על חץ עליון תתחיל באיות המשפט.
הקראת הטקסט הנבחר מקש NVDA + SHIFT + חץ עליון מקריא את הטקסט הנבחר

מקשי קיצור בטבלאות

שם הפקודה מקש הקיצור תיאור
מעבר בין עמודות Control + Alt + חץ שמאלה או חץ ימינה מעביר את סמן המערכת לעמודה הבאה / הקודמת באותה השורה בהתאמה.
מעבר בין שורות Control + Alt + חץ למעלה / למטה מעביר את סמן המערכת לשורה העליונה / תחתונה באותה העמודה
מעבר לוגי בטבלה TAB עובר בין שורות ועמודות בטבלה לפי הסדר הלוגי של הטבלה. לחיצה על Shift+Tab חוזר שלב אחד אחורה.

מקשי קיצור במקלדת לגלישה ברשת האינטרנט עם NVDA

 

בעת הגלישה בדפי אינטרנט, ניתן לנווט בין הרכיבים השונים באמצעות מקש יחיד. מקש יחיד מאפשר ניווט תוך התקדמות קדימה לרכיב הבא הדומה. לחיצה על מקש Shift בנוסף למקש היחיד מאפשר לחזור אחורה לרכיב הקודם מאותו סוג.

כך למשל, עבור ניווט בין קישורים במצב דפדוף בדפי אינטרנט נהוג להשתמש במקש K בכדי לעבור בין קישורים. אם מעוניינים לחזור אחורה לקישור הקודם או לקישורים קודמים אחרים, אזי צירוף המקשים יהיה Shift + K.

רשימת מקשי מקלדת של אות אחת לניווט בדפי אינטרנט

 • H – מעבר בין כותרות. על מנת למצוא כותרות באותה הרמה, יש להקיש על H בצירוף המספר 1 עד 6 במקלדת.
 • I – רשימה
 • T – טבלאות
 • K – קישורים
 • U – קישורים שלא הופעלו
 • V – קישורים שהופעלו
 • N – טקסט שאינו קישור
 • F – שדות טפסים
 • E – שדות עריכה
 • B – כפתורי פעולה
 • X – תיבות סימון
 • C – תיבות בחירה
 • R – מקשי כפתור רדיו
 • Q – ציטוט
 • S – מפריד
 • M – מסגרות
 • G – תמונות
 • D – ציוני דרך
 • O – אובייקטים

דפדוף ברשימת האלמנטים בדפי אינטרנט

ניווט בין אלמנטים בדף אינטרנט כגון קישורים ותגי כותרת h באמצעות תיבת דו שיח המציגה רשימה של כל האלמנטים בדף באופן לינארי כך שמשתמש בקורא המסך יכול לנווט דרכם באמצעות מקשי החיצים בלבד ובהגיעו לאלמנט הרצוי – הוא יבחר ב ENTER ותיבת הדו שיח תיסגר והמשתמש יגיע לאותה הנקודה באתר אליה ביקש להגיע. משם יוכל המשתמש לגלוש מאותה הנקוד באתר באמצעות מקשי קיצור.

לדוגמה, אם בחר המשתמש בכותרת מסוימת ולחץ על ENTER הוא יגיע לכותרת בעמוד ומשם יוכל לנווט עם מקשי החיצים בכדי להמשיך לסקור את האתר או להפעיל פקודה של NVDA+ חץ תחתון בכדי לקרוא באופן רציף את כל התוכן שמופיע מאותה הנקודה והלאה.

פתיחת תיבת הדו שיח להצגת אלמנטים שונים באתר

מקש NVDA + F7 פותח תיבת דו שיח המציגה את כל האלמנטים בדף האינטרנט שבבסיסם טקסט חי. באופן זה יכול המשתמש לנווט בתיבת דו שיח זו באופן פשוט יותר באמצעות מקשי החיצים. כאשר יגיע לאלמנט המבוקש, ניתן ללחוץ על מקש ה Enter במקלדת והפוקוס יגיע ישירות למיקום הנבחר. מכאן ניתן לנווט עם פקודות המקלדת של NVDA להמשך דפדוף בדף האינטרנט.

אובייקטים מוטמעים בדפי אינטרנט

בדפי אינטרנט מסוימים כלולים אובייקטים מוטמעים מסוג Flash, יישומי Java ועוד. אובייקטים אלה יכולים לספק מידע או לאפשר ביצוע פעולות אינטראקטיביות בממשק האובייקט. כך למשל, יישום צ'ט עם נציג שירות או תמיכה יכול להתקיים ביישום כזה ובמידה ואובייקטים אלה, כשהם נגישים, מאפשרים למשתמש לנווט בהם ולבצע פעולות באמצעות מקשי קיצור של NVDA.

מקש הקיצור למעבר בין אובייקטים מתבצע על ידי מקש NVDA + Control + מקש הרווח בכדי לעבור למצב דפדוף. לאחר מכן, לחיצה על מקש ה O תנווט לאובייקטים מוטמעים בדף האינטרנט במידה וקיימים.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 04.05.2016