שעונים והתראות

Clock

אפליקציית שעון המאפשרת להוסיף התראות, טיימר, שעון עצר ועוד. אפליקציה בממשק משתמש פשוט ובצבעי ניגודיות גבוהה.

Speaking Clock: TellMeTheTime

אפליקציית שעון מדבר המאפשרת לקבוע כל כמה זמן  תוקרא השעה

Talking Alarm Clock

אפליקציית שעון מעורר בממשק משתמש נגיש ובצבעי ניגודיות גבוהה

Voice (Audio) Reminder

אפליקציית תזכורות קוליות בממשק משתמש נגיש המאפשרת להוסיף אירועים ולהגדיר עבורם תזכורת קולית בהקלטה אישית או באמצעות בחירת קובץ מהמכשיר. בהגיע זמן התזכורת, היא תושמע באופן אוטומטי וניתן יהיה לבחור בעצירה  או בהשהייה.

Quick Voice Reminder Widget:

אפליקציית תזכורן המאפשר להוסיף תזכורות טקסטואליות ו/או קוליות (על ידי הקלטת התזכורת בקול אנושי של המשתמש). האפליקציה מאפשרת לקבוע את מועד ההתראות, את סוג ההתראה ואפשרויות נוספות רבות.