Chipolo Plus המסייע באיתור אובייקטים וחפצים במרחב

רכיב בלוטוט הניתן לחיבור לאובייקטים שונים כגון תיקים, ארנקים וחפצים נוספים. באמצעות אפליקציה ניתן לאתר את החפצים ולקבל חיווי בשמע כך שאדם עם מוגבלות בראייה יוכל ללכת בעקבות החיווי הקולי.

קישור לאתר המוצר והרכישה

קישור לאפליקצייה ב IOS