קריאת מסמכי WORD נגישים באמצעות תוכנות קוראות מסך

מאמר זה יסקור המלצות לקריאת מסמכי Microsoft Word הכוללים תגי נגישות כגון כותרות בהיררכיות שונות, שימוש ברשימות תבליטים ומספור , טקסט חלופי לתמונות, הגדרת טבלאות נגישות באמצעות תכונת "חזור על שורת כותרת בראש כל עמוד" ועוד.

קריאה ב Microsoft Word בגרסת Desktop במערכת ההפעלה חלונות

ניתן לקרוא  מסמכי WORD ביישום של Microsoft Office בשני דרכים עיקריות. האחת על ידי קריאה במצב עריכה תוך שימוש במקשי החיצים בכדי לעבור בין שורות או באמצעות מקש Ctrl ומקש חץ תחתון או עליון בכדי לעבור בין פסקאות ומקשי קיצור נוספים. הדרך הנוספת היא לעבור למצב דפדוף בתוכנות קוראות מסך נתמכות. כך לדוגמה, מעבר בין מצב דפדוף למצב הזנה ב NVDA מתבצע על ידי שימוש במקשי הקיצור Caps Lock  ומקש הרווח.

קריאה במצב דפדוף ב NVDA

עם NVDA ניתן לקרוא מסמכים דיגיטליים במצב דפדוף בדומה לגלישה באתרי אינטרנט במצב דפדוף. מצב דפדוף מאפשר לאתר תגי נגישות רבים באמצעות מקש יחיד לאיתור מרכיב נגישות ושימוש ב Shift בכדי לחזור אחורה למרכיב הדומה הקודם.

איתור כותרות

לדוגמה, אם מעוניינים לאתר כותרות היררכיות במסמך Word כמו גם באתר אינטרנט, יש לעבור למצב דפדוף באמצעות צירוף המקשים Caps Lock ומקש הרווח. בהישמע צליל צפצוף יחיד, ייקבל המשתמש אינדיקציה שהוא נמצא במצב דפדוף.

מכאן, ניתן להשתמש במקש H במקלדת בכדי לעבור בין כותרות ובמקש Shift+H בכדי לחזור לכותרת הקודמת. כמו כן במקרה של כותרות, ניתן ללחוץ תחילה על מקש H במקלדת ולאחר מכן על ספרה מסוימת מ 1 עד 9 ב Word (ובדפדפנים מ 1 עד 6).

היכולת של תוכנות קוראות מסך בכלל ושל NVDA בפרט לאתר תגי נגישות של אלמנטים במסמך תלויה כמובן בכך שיוצר התוכן תייג את המסמך כראוי.

ב Microsoft Word בקריאה במצב דפדוף בסביבת Desktop ניתן לאתר את הרכיבים הבאים

  • טבלאות
  • כותרות
  • קישורים
  • תמונות

ייתכן ותוכנות קוראות מסך אחרות תומכות באופן שונה באיתור תכונות אלו.

חזרה למצב הזנה

בעת קריאת מסמך Word ניתן לחזור למצב הזנה על ידי שימוש בצירוף המקשים Caps lock ומקש הרווח. בעת בחירה בצירוף מקשים זה, יישמע צליל הדומה לפתיחת קופת (המצויה בחנויות לצורך תשלום). בעת לחיצה על צירוף מקשים זה סמן המערכת יתמקם בנקודה בה הופסקה הקריאה במצב דפדוף  ומכאן ניתן לשוב ולהשתמש במקשי קיצור בסיסיים לצורך קריאת המסמך וכמובן באפשרויות העריכה.

קריאת מסמכי Microsoft Word באפליקציות סלולר

נכון לעת כתיבת מאמר זה, חלק גדול מאפליקציות הסלולר לרבות אלו של יצרניות תוכנה של  יצירה, עריכה  וקריאת מסמכים דיגיטליים אינם תומכים בזיהוי תגיות הנגישות שהוזנו במסמכי Word. כתוצאה מכך, הניווט במסמכים אלו עשוי להיות מסורבל ו/או לא אפקטיבי עבור משתמשים מסוימים עם מוגבלות.

בנוסף, נכון לעת כתיבת מאמר זה לא ניתן לומר כי אפליקציות סלולר של יצרניות תוכנה המשמשים  ליצירה, עריכה או קריאה של  מסמכים דיגיטליים עומדים בדרישות הנחיות Wcag 2.0.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 08.04.2017