סקר נגישות

בכדי להעריך אם אתר אינטרנט עומד בדרישות הנגישות קבע המחוקק בתקנה 28 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013 כי החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות המספק שירות ציבורי או מידע אודות השירות הציבורי חייב לבצע בדיקה תקופתית של המידע, התכנים והשירותים המוצעים באתרי אינטרנט. (כמו גם בשירות ציבורי במקום שהוא בניין קיים או מקום שאינו בניין)

סקר נגישות נועד למפות את הרכיבים הנדרשים בשירות נגיש ולבדוק אילו מהם עומדים בדרישות הנגישות ובאילו יש לבצע התאמות נגישות.

הבהרות לעניין ביצוע סקר נגישות

מי רשאי לבצע סקר נגישות

נכון לעת כתיבת המאמר המחוקק, לא הגדיר מי מוסמך לבצע סקר נגישות באתרי אינטרנט. על בעלי האתרים לוודא עם היועץ הטכנולוגי כי מבצע הסקר בקיא בתחום הנגישות לאינטרנט תוך הסתמכות על עבודות קודמות (לבקש המלצות ולבדוק אותן).

פטורים

פטור בשל נטל כלכלי כבד מידי

במידה ובעל האתר מעוניין בפטור בשל נטל כלכלי כבד מידי – עליו להגיש בקשה לפטור בשל נטל כלכלי כבד מידי לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וזו תחליט אם יינתן פטור שכזה. חשוב לזכור כי הפטור הוא חלקי וזמני.

חשוב להבהיר כי כיום מרבית הפלטפורמות להזנת תוכן באתרי אינטרנט מאפשרים להטמיע לכל הפחות דרישות נגישות סבירות באופן שמרבית האנשים עם מוגבלות הנעזרים בטכנולוגיות הסיוע יוכלו לגשת למידע שהוא שירות ציבורי או חלק משירות ציבורי. כלומר, רוב הסיכויים שאתרי אינטרנט ברובם יכולים לכלול נגישות ברמה A לפחות וכשמדובר בפלטפורמות לבניית אתרים שפותחו בעשור האחרון – גם במרבית רכיבי נגישות ברמה AA.

יתר על כן, תקנים חדשים לבניית אתרים כגון HTML5 ותקני נגישות כגון ARIA תומכים ביצירת אתרי אינטרנט נגישים להפליא. גם פלטפורמות לבניית אתרים קטנים ובינוניים כגון WordPress המציעה מגוון רחב של תכונות נגישות ותבניות עיצוב מעוצבות ונגישות ללא תשלום באופן שיאפשר בניית תשתית נגישה של אתרי אינטרנט נגישים ומעוצבים. גם בוני אתרים שבונים אתרי אינטרנט בהתבסס על כתיבת קוד יכולים להטמיע את מרבית תגי הנגישות הנדרשים.

הטמעת מרבית דרישות הנגישות התואמים להנחיות Wcag 2.0 אפשריים גם בפלטפורמות לפיתוח אפליקציות ופלטפורמות ליצירה ועריכה של מסמכים דיגיטליים.

פטור בשל אי היתכנות טכנולוגית

במידה ובעל האתר סבור כי ישנה מגבלה טכנולוגית המונעת ממנו להנגיש את האתר או חלקים מסוימים ממנו – עליו לפנות למורשה לנגישות השירות. תפקידו של מורשה לנגישות השירות הוא לבחון את הדברים בהסתמך על חוות דעתו של איש מקצוע מתחום הנגישות לאינטרנט הבקיא בבניית אתרים.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לפטור בשל מגבלה טכנולוגית. מורשה נגישות שירות יהיה חייב לבסס את חוות דעתו על חוות דעת של איש מקצוע בתחום האינטרנט הבקיא בהנחיות Wcag 2.0 לרמה AA.

חשוב לזכור כי אין בסמכותו של מורשה לנגישות השירות לחתום על רמת הנגישות באתר. המחוקק אינו הסמיך אותו לכך. מי שאמור לחתום או להתחייב שהתאמות הנגישות באתר בוצעו הם בעלי האתר או הגוף שביצע עבור החייב את התאמות הנגישות.

תפקידיו של מורשה לנגישות השירות

למורשה נגישות השירות מספר תפקידים חשובים וכאן יפורטו תפקידיו בהקשר להנגשת שירותי אינטרנט

 • לסייע לבעלי האתרים להגדיר אילו חלקים באתר מהווים שירות ציבורי, חלק משירות ציבורי או מידע אודות השירות הציבורי ובהתאם לכך להגדיר או למקד את סקר הנגישות.
 • לוודא שכל החלקים באתר שהם שירות ציבורי, חלק משירות ציבורי או מידע אודות השירות הציבורי יהיו נגישים בעדיפות עליונה.
 • לסייע בתהליך שנועד לבחון פטור בשל מגבלה טכנולוגית.
 • לוודא שבאתר פורסמו התאמות הנגישות הניתנות בשירות הציבורי הן בממד הפיזי והן בממד האינטרנטי.

תווי נגישות

המחוקק לא הגדיר מי רשאי לספק תו נגישות או תו תקן לנגישות שכן אלה לא נקבעו בחוק נכון לתאריך כתיבת ההמלצות במאמר זה. תווי הנגישות המסופקים כיום הם יוזמות חברתיות של ארגונים הפועלים לקידום תחום הנגישות בכלל ובאינטרנט בפרט. לפיכך, תו נגישות אינו מהווה אסמכתא – לרבות אסמכתא משפטית – להיותו של אתר אינטרנט נגיש או לא נגיש.

ככלל, מומלץ להימנע משימוש בתווי נגישות שכן אופיים של אתרי אינטרנט הוא דינאמי מאוד ועשוי להשתנות מידי יום. השינויים שחלים באתרי אינטרנט מידי יום עשויים לשנות את רמת הנגישות באתר ולפיכך, תו נגישות שניתן בתאריך מסוים עשוי שלא להיות תקף ביום שלמחרת.

לוחות זמנים לביצוע בדיקה תקופתית

 • עד ה 25.04.2014 היה כל חייב בביצוע התאמות נגישות לבצע בדיקה תקופתית
 • בתום ביצוע התאמות הנגישות – כל 5 שנים יש לבצע בדיקה תקופתית

על מנת להימנע ממצב של פערים מצטברים, חשוב לשמר את רמת הנגישות באתר בתחזוקה השוטפת בעבודה היומיומית.

לסיכום

 1. יש לבצע את בדיקות הנגישות בהתאם לת"י 5568 המבוסס על הנחיות Wcag 2.0 לרמה
 2. בחירת תבניות תוכן וקישורים מייצגים
 3. בחירת צוות בדיקה שישלב אנשים עם מוגבלות וטכנולוגיות מסייעות לנגישות
 4. בדיקת מנגנונים קבועים באתר ובדיקת אזור תוכן ראשי
 5. בדיקות חוויית משתמש עם מוגבלות

בנוסף ועל מנת להבטיח חווית שימוש טובה, מומלץ לעמוד בעקרונות חשובים בעיצוב ממשקי משתמש

עודכן בתאריך 21.07.2016 ע"י אילנה בניש