טכניקות פלאש – כתוביות לווידאו

כתוביות נועדו לספק חלופה לערוץ הקול (סאונד) עבור אנשים כבדי שמיעה או שאינם יכולים לשמוע כלל. החל מגרסה CS3 של "פלאש" היתוסף רכיב ייעודי המשמש לטיפול בכתוביות, ומשתלב עם רכיב FLVPlayback. שם הרכיב לטיפול בכתוביות הוא FLVPlaybackCaptioning. רכיב זה מאפשר הצגה של כתוביות מתוך קובץ XML סטנדרטי הכולל את הכתוביות ואת התזמון שלהן.

יצירת הכתוביות עצמן והתזמון נעשים באמצעות כלים ליצירת כתוביות התומכים בפורמט זה. התוצר של הכלים ליצירת כתוביות הוא קובץ בפורמט XML.

יש להפעיל את הרכיב FLVPlaybackCaptioning יחד עם רכיבי FLVPlayback – לפחות אחד מהם. עליכם לגרור אל הבמה רכיב FLVPlayback ורכיב FLVPlaybackCaptioning. בשדה source יש להזין את מיקום קובץ הכתוביות ולשנות את ערך הפרמטר showCaptions ל-true כך שהכתוביות יוצגו כבררת-מחדל.

PLVPlaybackCaptioning

PLVPlaybackCaptioning