הנגשת טבלאות ב Microsoft Word

כללי

 • מומלץ ככל הניתן להימנע מטבלאות מורכבות
 • טבלה מורכבת: כאשר עמודה אחת או יותר מתפצלת לתתי עמודות או שורות המתפצלות לתתי תאים.
 • ככל הניתן, מומלץ לפרק טבלה מורכבת למספר טבלאות בהתאם למספר ההתפצלויות של עמודות ראשיות לתתי עמודות
 • אם הדבר אינו אפשרי, ובמקרים בהם הטבלה מציגה נתונים מורכבים, מומלץ לספק הסבר בתחילת הטבלה.
 • יישור טקסט הכתוב בטבלה לימין או לשמאל בהתאמה

הקראת טבלאות במסמכים דיגיטליים

על מנת  שתוכנות קוראות מסך יוכלו לספק למשתמש קשר בין תא מסוים בטבלה לכותרת העמודה אליו משתייך תא נתון, יש להגדיר זיהוי על ידי תוכנה של כותרות העמודות בטבלה.

ההקראה תתבטא בכך שתוכנה קוראת מסך תקריא עבור כל תא בטבלה גם את כותרת העמודה אליו הוא משתייך. לדוגמה אם כותרת עמודה ראשונה בטבלה היא שם פרטי, אזי כל השורות בעמודה זו המציינות שמות פרטיים יוקראו כך:

 • שורה 2 עמודה 1
 • שם פרטי
 • ישראל ישראלי
 • שורה 3 עמודה 1
 • שם פרטי
 • ישראלית ישראלי

ההקראה של כותרות העמודות עבור כל תא בטבלה יתאפשר באמצעות ניווט עם מקש ה Tab כך שניווט באמצעות מקש  ה Tab יקריא בהתאמה את כותרות שאר  העמודות בכל שורה ושורה בטבלה.

יצירת טבלאות נגישות

לאחר שיוצרים את הטבלה

 • קליק ימני על השורה הראשונה בטבלה
 • בחירה ב"מאפייני טבלה"
 • בתיבת הדו שיח מאפייני טבלה ניתן להכיל תכונות שונות על עמודות, שורות ותאים, לשנות עיצוב גבול, להוסיף טקסט חלופי לטבלה ועוד

הוספת טקסט חלופי לטבלה

 • בלשונית "תיאור טקסט יש לספק מידע על הטבלה. תיאור קצר בשדה כותרת ותיאור ארוך יותר בתיבת הטקסט המתייחסת לתיאור

תיבת הדו שיח להוספת טקסט חלופי לטבלה

 

הגדרת כותרות עמודות

בתיבת הדו שיח מאפייני טבלה, בלשונית שורה, יש לסמן ב V את האפשרות " חזור כשורת כותרת בראש כל עמוד

חזור על שורת כותרת בראש כל עמוד

הקראת כותרות עמודות בכל תא ותא בטבלה

כאשר מגדירים בתיבת הדו שיח מאפייני טבלה, בלשונית שורה,  חזרה על כותרת העמודה בראש כל עמוד, זהו   המאפיין שגורם  לקוראי מסך להקריא את כותרת העמודה  בכל תא נתון בטבלה במסמך Word.

יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הקראת כותרת העמודה עבור כל תא תתבצע כשמנווטים עם קורא מסך באמצעות מקש ה Tab ולא עם מקשי החיצים.

 

הגדרות קוראי מסכים לכותרות עמודות

חלק מתוכנות קוראות המסך הפופולאריות בשימוש מאפשרות להגדיר באמצעות מקשי קיצור ייעודיים במקלדת כותרות עמודות ראשיות בטבלה. הדבר מתאפשר בדרך כלל ביישומי אופיס של Microsoft Word ו Microsoft Excel.

עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 08.09.2016