יישום Wcag 2.0 במסמכים דיגיטליים

אזור זה יתעדכן מעת לעת עם הצטברות הידע ודיווחי משתמשי טכנולוגיות מסייעות לרבות משתמשי תוכנות קוראות מסך שהסכימו לתרום לתהליך בניית המסמך מתוך מחויבות חברתית  ליישום נגישות במסמכים דיגיטליים.