הבדלים בין קריטריון 2.4.6 לקריטריון 2.4.10

הנחיות Wcag 2.0 מנחות את מפתחי האתרים לתייג רכיבים בממשק המשתמש כך שיהיו ניתנים לזיהוי על ידי תוכנה כגון תוכנות קוראות מסך ותוכנות המאפשרות שליטה בממשקי משתמש באמצעות פקודות קוליות. כמו כן, מרכיב חשוב בהנחיות Wcag2.0 הוא לעניין מתן אפשרות לנווט בממשק המשתמש ע"י מקשי מקלדת, מקשי קיצור במקלדת וטכנולוגיות סיוע מסוג תחליפי מקלדת כגון מתגים  המשמשים אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים.

קריטריון 2.4.6  כותרות ותוויות: יש להשתמש בכותרות (headings) ותוויות (labels) כדי לתאר נושא או תכלית (רמה AA)

איך לבצע את 2.4.6 הסבר על 2.4.6

קריטריון זה מנחה במתן כותרת ותוויות לרכיבים שתפקידם לתאר נושא או תכלית (ולא בכדי לסמן אזור או קטגוריה). עמידה בקריטריון זה יסייע לאנשים עם מוגבלויות שונות לתפוס ולהבין טוב יותר את הנושאים השונים באתר ואת תכליתם.

  • אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית לרבות אנשים עם בעיות זיכרון לטווח קצר
  • אנשים עם מוגבלות שבגינה קצב הקריאה נמוך יותר כמו אנשים עם מוגבלות בראייה ואנשים עם סוגים שונים של מוגבלות קוגניטיבית
  • אנשים הנעזרים בתוכנות קוראות מסך המאפשרות לזהות כותרות ככאלה כשהן מסומנות בתגי כותרת h

דוגמאות ליישום קריטריון 2.4.6 באתרי אינטרנט

  • סימון קישורים למאמרים כתגי כותרת h
  • שמירה על עקביות במבנה כותרות וכותרות משנה במאמרים השונים באתר.
  • שדות קלט בטפסים מקוונים יתויגו באמצעות Label

חשוב להבין שקריטריון זה אינו מחייב שימוש בכותרות אלא באם קיימות כותרות אזי יש לסמנם  כתגי כותרת ואם קיימים שדות קלט יש לתייגם באמצעות Label.

קריטריון 2.4.10  כותרות לקטעים: יש להשתמש בכותרות קטעים (section headings) לשם ארגון התוכן (רמה AAA)

איך לבצע את 2.4.10 הסבר על 2.4.10

בת"י 5568 הועבר לרמה AA

בניגוד לקריטריון 2.4.6 המתייחס לתיוג טקסט וקישורים כתגי כותרת h שמטרתם לתאר נושא או תכלית, קריטריון 2.4.10 מתייחס לתיוג אזורים שונים באתר כמייצגים מיידעים הקשורים לכל נושא.

בעת כתיבת מסמך הנחיות Wcag 2.0 תיוג אזורים מובחנים באתר באמצעות תגי כותרת h לא הייתה תמיד אפשרית. אבל כיום באמצעות תגים סמנטיים ב HTML5, שימוש ב ARIA ובציוני דרך  ניתן לאפשר למשתמשי מקלדת ולמשתמשי תוכנות קוראות מסך לנווט בין אזורים שונים בעמוד אינטרנט.

דוגמאות ליישום קריטריון 2.4.10 באתרי אינטרנט

  • סימון תפריט עליון באמצעות HTML5
  • סימון מקטעים שונים בעמוד כגון רשימת קישורים למאמרים דומים או למידע משלים. אזורים אלו ניתנים לסימון כיום הן כתגי כותרת h והן כציוני דרך.

מקורות מידע